Vi är DACAR

Vi har lärt oss att flertalet kunder har unika problem och situationer trots att behovet initialt kan se mycket lika ut. Därför är det viktigt för oss att alltid allokerar rätt kompetens till rätt kund och projekt. Med denna utgångspunkt har vi format DACAR till ett företag med korta kommunikationsvägar till medarbetare som besitter olik expertis. Vi har investerat i utrustningsfaciliteter och byggt upp egen laboratoriekapacitet som möjliggör att vi kan utföra ett stort antal tester vilket vi anser krävs för hög service till våra kunder. I de fall kompetens eller utrustning inte finns hos DACAR sker djupgående samarbete med leverantör, externt laboratorium eller institut för att säkerställa att vi rekommenderar rätt produktsystem för rätt applikation och till rätt behov. Det säkerställer ett framtida minimum av kassationer, driftstopp och övrigt produktionsbortfall för kunden.

Logga Dacar

All vår kraft riktas framåt. Vi planerar för att växa inom våra specialområden ytbehandling och då organiskt rostskydd och specialfärger, limning och tätning. Inom dessa områden kan vi bli bland de bästa. Vi ska fortsätta förnya oss, rekrytera och utöka tjänsteinnehållet inom våra affärsområden. Stärka vår marknadsposition för att därmed bli mer relevanta för våra kunder. Detta i kombination med ökad och nära kontakt mellan våra experter och kund för att tillsammans finna effektiva lösningar för kunden. Vår framgång bygger på kvalitet och samarbete. Vår symbol ”krokar arm” inleder en gemensam framåtrörelse.

DACAR har en lång historia med välkänt ursprung framför allt inom rostskyddssystem som utvecklats till att även omfatta specialfärg, lim och tätning. Vår kunskap och erfarenhet är unik i branschen. Vår kontinuerliga utveckling av såväl produkter, tjänster som franchisekoncept för rostskydd av fordon bygger på både lång erfarenhet, forskning och utveckling. Det ger oss en position och kunskap som vi värnar om och som vi vill förmedla.

Vi har alltid jobbat med hållbarhet!

Dacar fasad

Alltsedan professor Sven Johansson 1937 upptäckte rostinhibitorsystemet Dinitro-orthro-cresol har vår verksamhet utgått från hållbarhet. Det finns i vårt dna och är skälet till att vi finns.

1948 uppskattades rosten kosta det svenska samhället och näringsliv ca 250 miljoner kr i den tidens penningvärde. 2004 uppskattades kostnaden till ca 90 miljarder kronor och idag är kostnaden en rejäl bit däröver. En övervägande del kan hänföras till infrastruktur, allmännyttig distribution och transport. Industrins del härav beräknades uppgå till ca 13%, vilket 2004 motsvarade knappt 12 miljarder kronor inkluderat kostnad för driftstopp, produktionsbortfall och andra störningar.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ett stort slöseri med vår planets resurser och som dessutom har stor påverkan på vår miljö. Det går visserligen aldrig att helt eliminera rost, eller korrosion som är en mer rätt benämning, då det är alltför vanligt förekommande. Men vår kunskap och teknik kan vi tillsammans reducera kostnaderna. På så vis kan vi båda bidrar till en bättre hållbarhet.

Våra rötter och vårt arv

Det är i Dinitrol vi har våra rötter, vårt arv och vars historia vi i mångt och mycket delar. Dacar uppstod 2004 i samband med att Dinol flyttade huvudkontor, forskning och tillverkning till Lügde i Tyskland. Dacar var en sammanslagning av Dinols svenska verksamhet och verksamheten i Wallpil & Co AB, Jönköping. Övertagandet av den svenska verksamheten i Dinol var ett management buyout av Dan Karlsson, tidigare Area Manager för Dinol Skandinavien. Wallpil & Co AB förvärvade Dan Karlsson tidigare under 2004. Wallpil & Co AB namnändrades till Dacar AB och verksamheten i Jönköping flyttades till Hässleholm som också tillhör och är en viktig del av våra rötter.

Eget laboratorium

Kvalitetssäkring

DACAR lägger stor vikt vid att leva upp till kunders högt ställda krav gällande kvalitet. Det handlar om att hitta och rekommendera den bästa lösningen för varje specifik förfrågan. Det gäller allt från produkt och appliceringsutrustning till handhavande. Oavsett om kunden är en privatperson som vill rostskydda sin bil eller industrier som vill transportrostskydda gods som skall skickas till andra sidan jorden, så skall vi alltid leverera lösningar med kvalitet.

IMG 50972

För att säkerställa att våra produkter håller det vi lovar testas våra produkter noga. En del av dessa tester görs i vårt eget laboratorium i Hässleholm. Här kan vi testa kemikalieresistens, göra klimattester samt prova ut rätt appliceringsutrustning för kundens applikation. Denna typ av testning kan reducera risken för att fel uppstår i driftsmiljön och därmed minska kostnaden för produktionsstopp och återkallande av produkter som inte lever upp till slutkundens förväntningar.

Utveckling

Det sker en ständig utveckling inom våra produktsegment. För oss som ledande leverantör av applikationslösningar så måste vi ständigt ligga i framkant. Och en stor del handlar om att utveckla våra kemiska produkter. Vi strävar alltid efter att ha ett produktsortiment som mer än väl uppfyller marknadens behov.

Våra kunders höga krav driver vår utveckling framåt.

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag godkänner